کاربرد فتوگرامتری مسافت نزدیک در ترسیم تحقیقات صحنه جرم (S.C.I) با استفاده از نرم افزار IWITNESS و CRIME ZONE

|731663|ums|کاملترین فایل|سال انتشار : 2010 ABSTRACT Crime scene investigators in law enforcement were always looking for new methods to make their job easier, more accurate and more efficient. To process a crime scene in an organized approach, one of the vital stages in proc...
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان کاربرد فتوگرامتری مسافت نزدیک در ترسیم تحقیقات صحنه جرم (S.C.I) با استفاده از نرم افزار IWITNESS و CRIME ZONEآماده دریافت می باشد .

سال انتشار : 2010

ABSTRACT
Crime scene investigators in law enforcement were always looking for new methods to make their job easier, more accurate and more efficient. To process a crime scene in an organized approach, one of the vital stages in processing is scene documentation. The scene documentation is an important stage because it is visualization record of evidences on the scene. Hence, this study focus on how to do the scene documentation by mapping those evidences using the iWitness and Crime Zone software. Close range photogrammetry method
used in iWitness software to help crime scene investigators dealing with non contact measurement data acquisition. Physical evidences on the crime scene were measured and verified with tape and laser scanner measurement. Then the output .dxf data from iWitness exported to Crime Zone in order to generate 3D visualization of the crime scenes whether it is homicide scenes, evidence and bullet trajectories. Combination of iWitness and Crime Zone
software is a vital tool in forensic mapping applications for law enforcement and investigators. It provides the practical solution to mapping crime scene by using close-range photogrammetry
methodology.

چکیده:

ماموران تحقیق صحنه جرم در اجرای قانون، همیشه به دنبال روشهای جدیدی برای ساده سازی کارشان، به طور دقیق تر و اثر بخش تر می باشند. برای پردازش صحنه جرم در یک پردازش سازماندهی شده، یکی از مراحل حیاتی پردازش ، مستند سازی صحنه می باشد. مستند سازی صحنه یک مرحله مهم می باشد، زیرا یک مدرک تصویری از شواهد صحنه می باشد. از اینرو، این مقاله بر روی چگونگی مستند سازی صحنه به وسیله ترسیم این شواهدها با استفاده از نرم افزار iWitness متمرکز می باشد، تا به ماموران تحقیق صحنه جرم در خصوص کسب داده به صورت غیرتماسی کمک نماید. شواهدهای فیزیکی در صحنه جرم اندازه گیری شده و با سنجش اسکنر لیزری و نوارچسب بررسی می شود. سپس داده های با فرمت .dxf نرم افزار iWitness ،برای تولید تصویر سه بعدی صحنه های جرم، به نرم افزار Crime Zone ارسال می شوند، خواه صحنه آدم کشی باشد، یا خط سیر گلوگه یا شواهد دیگر. ترکیبی از نرم افزارهای iWitness و Crime Zone، ابزاری حیاتی در کاربردهای نقشه برداری جدلی برای قوه مجریه و ماموران تحقیق می باشد. این نرم افزارها راه حل عملی برای رسم صحنه جرم با استفاده از روش فتوگرامتری مسافت نزدیک فراهم می نماید.

16 صفحه pdf و 15 صفحه ورد ترجمهمطالب دیگر:
تحقیق تاريخچه راديو و تلويزيونتحقیق تاريخچه صنعت گاز طبيعيتحقیق تاريخچه کونگ فوتوآپاورپوینت ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا با تاكيد بر كشور ايتالياپاورپوینت آميزه هاي بازاريابيپاورپوینت بودجه بندیپاورپوینت خلاصه کتاب پدر پولدار پدر بی پول تالیف رابرت کیوساکیپاورپوینت بررسی موانع کلی در فرآیند یاددهی- یادگیری درس فیزیک1پاورپوینت نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصادپاورپوینت هزینه یابی برمبنای فعالیتپاورپوینت موتورهای جستجوگرپاورپوینت آموزش قرآن برای پایه های چهارم و پنجم ابتداييپاورپوینت مدرسان قرآن کريم پايه های دوم و ششم ابتداييپاورپوینت نقش حجاري شده شناگر بر روي سنگتحقیق تاريخچه هندبال در جهانپاورپوینت نماتد غده و ريشهتحقیق تبخيرکننده هانیایش آبتحقیق ترکيب هاي يونيتحقیق تركيبات و مخلوط هاي شيمياييمعرفی نمودار تعادلي آهن و كربن FE-Cمجموعه تست شیمی 2تحقیق تعریف سوختتحقیق روش هاي رطوبت زني و رطوبت گيري هواپاورپوینت مناجات